อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม น้ำดื่มที่ผลิตในประเทศไทยนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดย บริษัท ทีที วอเตอร์เทค จำกัด จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาในการสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มที่เป็นไปตามมาตรฐาน อย. GMP และ HACCP เรารับประกันว่าระบบผลิตน้ำที่ได้ทำการติดตั้งนั้น ผ่านมาตรฐาน อย. นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาในการออกแบบโรงเรือนสำหรับผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะเริ่มต้นธุรกิจของท่านได้อย่างมั่นคง และหมดปัญหา

ข้อกำหนดเบื้องต้นของโรงผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน อย.

 • น้ำดื่มไม่มีสารพิษ เช่น ปรอท, ตะกั่ว, โครเมียม, ไซยาไนท์ ฯลฯ
 • มีค่าสารละลายรสม (TDS)ไม่เกิน 500 ppm
 • มีค่าความกระด้าง (Hardness) ไม่เกิน 100 ppm
 • น้ำดื่่มต้องไม่มีเชื้อแบคทีเรีย ต่างๆ ได้แก่ โคลิฟอร์ม (Coliform), อิโคไล (E.coli) และ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
 • มีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5

ท่านสามารถดูมาตรฐานน้ำดื่มฉบับเต็มได้จากเอกสารของทาง อย

จากมาตรฐานที่กล่าวมาในข้างต้น ทางบริษัทฯขอเสนอ ระบบผลิตน้ำดื่มโดยใช้ระบบ R O ในการกรองน้ำให้บริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโรค และได้มาตรฐาน อย. และหมดปัญหาในการติดเชื้อหรือมีตะไคร่น้ำขณะการส่งหรือจัดเก็บ

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังจัดหาผู้จำหน่ายขวด และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อความสะดวกแก่ท่าน

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม 6,000 ลิตร/วัน  

      ตัวอย่างระบบผลิตน้ำดื่ม 

ส่วนประกอบของระบบผลิตน้ำดื่ม ได้แก่

 • ถังพักน้ำดิบ
 • เครื่องสูบน้ำดิบ
 • Multimedia filter ทำหน้าที่กรองความขุ่นออกจากน้ำ
 • Carbon filter ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี และ คลอรีน ที่อยู่ในน้ำ
 • Softener filter ทำหน้าที่กำจัดหินปูนที่อยู่ในน้ำ
 • R O ทำหน้าที่กรองสารละลาย และ เชื้อโรคในน้ำ
 • UV ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรค ก่อนบรรจุลงในภาชนะ
 • ระบบบรรจุขวด

บริการของเรา

** ลงพื้นที่หน้างาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร/โรงเรือน แก่ลูกค้า **

** เรามีแบบแปลนอาคารที่ผ่านมาตราฐานสาธาฯ ให้ลูกค้าได้เลือกก่อนการตัดสินใจก่อสร้าง

** สำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างหากมีอาคารเก่าหรืออาคารที่ไม่ได้ใช้งานเราสามารถลงไปออกแบบแปลนอาคารให้ลูกค้าได้ **

** เราช่วยดูแลการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงสิ้นสุดโครงการให้คำปรึกษาในการวางระบบท่อระบายน้ำทิ้งภายในอาคาร และการวางจุดไฟต่างๆ เพื่อลงเครื่องจักร

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม 

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กใหญ่โดย www.thaiwatersystems.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่โทรศัพท์  080-974-1866