เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม (Industrial Water Filters)

บริษัท ทีทีวอเตอร์เทคจำกัด จำหน่าย ออกแบบและติดตั้ง เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม น้ำดื่ม น้ำใช้ ทุกขนาด เพียงแค่ท่านแจ้งความต้องการของท่านให้แก่เรา

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม (Industrial Water Filters)ทางบริษัท เข้าใจความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรม ในการออกแบบระบบน้ำอุตสาหกรรม เพื่อนำน้ำใช้ ไปสู่กระบวนการผลิต พร้อมทั้งรับปรับปรุงแก้ใขระบบน้ำ คุณภาพน้ำ ทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบและการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ภายในระบบโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม (Industrial Water Filters)

เครื่องกรองน้ำ อุตสาหกรรม

  เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำ

  1. เครื่องกรองน้ำ ทุกชนิด ได้แก่

1.1 เครื่องกรองทราย (Sand Filter)

1.2 เครื่องกรองแอนทราไซต์ (Anthracite Filter)

1.3 เครื่องกรองถ่าน (Carbon Filter)

1.4 เครื่องกรองสนิมเหล็ก (De-Iron Filter)

1.5 เครื่องทำน้ำอ่อน หรือ เครื่องกรองความกระด้าง (Softener)

1.6 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์โดยการแลกเปลี่ยนประจุบวกและลบ (Demineralized System or De-Ionized System)

1.7 เครื่องฟอกน้ำบริสุทธิ์ หรือ ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System)

ทางบริษัท ทีทีวอเตอร์เทคจำกัด ของเราสามารถออกแบบเครื่องกรองน้ำ ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของท่าน เพื่อให้ได้ผลที่สุดประหยัดที่สุดทั้ง การลงทุนและต้นทุนการทั้งยังผลิตและประกอบระบบเครื่องกรองน้ำด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

หากท่าน ต้องการให้ทางบริษัท นำตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำของท่านเพื่อตรวจคุณภาพน้ำ หรือ เข้าไปสำรวจสถานที่ติดตั้ง กรุณาติดต่อเรา

บริษัท ทีทีวอเตอร์เทค ยังจำหน่าย สารกรองน้ำ, ไส้กรองน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ที่ดูดน้ำเกลือ (Ejector) , หัวกรองน้ำ (Strainer), น้ำยาตรวจสอบความกระด้าง พร้อมทั้งบริการดูแลเครื่องกรองน้ำ

ท่านสามารถชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของทีทีวอเตอร์เทคได้ที่ ผลิตภัณฑ์ทีทีวอเตอร์เทคและชมผลงานบางส่วนขอทีทีวอเตอร์เทคได้ที่ ผลงานของ ทีทีวอเตอร์เทค

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา

ลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมหรือดูสินค้าที่ร้านได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 หยุดทุกวันอาทิตย์ ต้องการสอบสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 02 117–4946  080-974-1866